Pirmdiena, 2024. gada 4. marts

Vārda diena: Alise, Auce, Enija

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Dalībnieku sapulces darba kārtība

Darba kārtība 2024. gada 11. janvārī

Darba kārtība 2023. gada 10. maijā

Darba kārtība 2023. gada 15. februārī

Darba kārtība 2022. gada 16. novembrī

Dalībnieku sapulces lēmumi 

Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu LĒMUMS Nr. 1/1-7

Par grozījumiem VSIA “Latvijas Radio” izsniegtajā apraides atļaujā Nr.RA-028/5 un tās pielikumā – darbības pamatnosacījumos Nr.RA-028/5-1 (programmai “Latvijas Radio 5”) - LĒMUMS Nr.383/1-2

Par grozījumiem VSIA “Latvijas Radio” izsniegtajā apraides atļaujā Nr.RA-028/2 un tās pielikumā – darbības pamatnosacījumos Nr.RA-028/2-1 (programmai “Latvijas Radio 2”) - LĒMUMS Nr.384/1-2

Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio” politikas “Interešu konflikta un korupcijas riska novēršanas politika” apstiprināšanu - LĒMUMS Nr. 47/1-1

Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Radio” revidenta ievēlēšanu - Latvijas Radio dalībnieku sapulces lēmums Nr. 2/1-7

Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Radio” statūtu (jaunā redakcijā) apstiprināšanu - Latvijas Radio dalībnieku sapulces lēmums Nr. 1/1-7

Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Radio” valdes darba kārtības saskaņošanu - Latvijas Radio dalībnieku sapulces lēmums Nr. 3/1-7

Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" 2022. gada pārskata apstiprināšanu - Latvijas Radio dalībnieku sapulces lēmums Nr. 2/1-7