Tehnoloģijas maina mūsu ikdienu darbā - mākslīgais intelekts aizvieto cilvēkus viņu darba vietās, norisinās darbu automatizācija un robotizācija. Nākotnē šo procesu ietekme būs vēl lielāka, tādēļ uzņēmējiem ir jāsāk orientēties tehnoloģijās un jāspēj tās izprast.

Kā ar cilvēkresursu vadīšanu? Tehnoloģijas rada jaunas darba vietas, liek cilvēkiem mainīt uzsvaru no fiziskā darba uz mentālo. Kādas iemaņas ir nepieciešamas uzņēmējiem, lai spētu nākotnē vadīt un organizēt uzņēmumu kurā cilvēki un roboti strādā kopā?

Saruna par nākotnes uzņēmējiem ar viesi Gunti Čoderu, kurš ir viens no "Business Academy" veidotājiem.