Metroloģijas uzdevums ir noskaidrot mēru nosaukumus, to kvantitatīvās attiecības un to reālo lielumu. Mums tagad ir pieejamas arī digitālās mērierīces, kas palīdz konstatēt patiesos datus, tai skaitā viedais mobilais tālrunis spēj veikt lielu daudzumu mērījumu. Saruna ar Rīgas Tehniskās universitātes mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes pētnieku Jāni Lungēviču par metroloģiju un kā mums pārliecināties par mērījumu datu patiesumu.