Darba tirgū ienāk tehnoloģijas, kas aizvieto cilvēka mehāniskos darbus. Cilvēka darba resurss uzņēmumos tiek novirzīts radošiem un intelektuāliem darbiem. Lai veiksmīgi spētu realizēt radošus un intelektuālus darbus, darba devēji lielāku nozīmi sāk piešķirt darbinieku labsajūtai un tam, kā nodrošināt darbiniekiem lielāku prieku darba vidē un ofisa darbos, kur lielākā daļa darba laika noris sēžot. Uzņēmumi organizē un plāno aktivitātes, lai izkustinātu un izvingrinātu darbiniekus, un šajās aktivitātēs palīdz modernās tehnoloģijas.