Ekonomikas attīstība rada ne tikai produktus, bet arī atkritumus, tādēļ arvien lielāka nozīme tiek pievērsta cirkulārai jeb aprites ekonomikai. Cirkulārā ekonomika ir tāds ekonomikas modelis, kurā produktu un materiālu vērtība tiek uzturēta iespējami ilgi. Brīdī, kad produkts ir sasniedzis dzīves cikla beigas, resursi paliek ekonomikā un rada papildus vērtību.

Ja turpināsim dzīvot esošajā modelī, 2050.gadā okeānos platmasas būs tik pat daudz cik zivju. Pasaulē ir risinājumi, kā tikt galā ar plastmasas pudelēm un kā ar viedajām atkritumu tvertnēm pilsētu uzturēt tīru. Ir radītas inovācijas, kas pat palīdz tikt galā ar milzīgo skaitu izmesto mobilo tālruņu.