Bet patiesībā, nekāda saspīlējuma nav. Sākam nedēļu un priecājamies, ka tajā ir tikai četras darba dienas!