Pārtikas izšķērdēšanai jeb izmešanai ir būtiska ekonomiska un sociāla ietekme, ko jāmēģina atrisināt, lai saglabātu apkārtējo vidi un dabas resursus. Apvienoto Nāciju organizācija veica pētījumu, kurā atklājās, ka aptuveni trešdaļa no visas pasaulē saražotās pārtikas iet zudumā. Latvija ir pievienojusies Eiropas Savienības regulai par pārtikas pārdali, ar kura palīdzību produktu pārpalikumi, kas citādi būtu izšķērdēti, tiek ziedoti cilvēkiem, īpaši tiem, kas nonākuši grūtībās.

Vairāk par gaidāmajiem noteikumiem stāsta Zemkopības ministrijas pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vadītja vietniece Gunta Evardsone:

 “Mēs jau esam uzsākuši sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu, kurā mēs paredzēsim, ka pārtiku pēc derīguma termiņa beigām “ieteicams līdz” varēs atdot ziedošanai. Mēs noteiksim pārtikas grupas, uz kādu pārtiku attieksies šie noteikumi un mēs noteiksim arī laika posmu – kādā laika posmā pēc derīguma termiņa beigām, kā arī protams, kārtību.”

Var šķist, ka viens no galvenajiem kaitniekiem ir veikals, kas neizpirktus produkts izmet, “Homo Ecos” biedrības vadītājs Artūrs Jansons, Latvijas Radio 1 raidījumā “Pēcpusdiena” intervijā atklāj – veikali sniedz tieši vismazāko kaitējumu:

“Jāatzīst tā, ka lielveikali/tirgotāji būtībā rada vienu no mazākajiem daudzumiem pārtikas atkritumos salīdzinoši pret tām pašām mājsaimniecībām, jo tomēr lielākā daļa pārtikas atkritumu rodas mājsaimniecībās, respektīvi brīdī, kad mēs jau no veikala esam šo pārtiku atnesuši mājās un visu neapēdam, tas nozīmē, ka šī pārtika visticamāk nonāk atkritumos pa taisno un nekādas labdarības ķēdes neskars. Otrs ir tas, ka pārstrādes un ražošanas procesā ir pietiekami liels atkritumu daudzums, kas rodas tieši šajos procesos.”

"Domnīca" arī sarunā ar Andri, kas izmēģinājis frīganu (materiāli nodrošināti cilvēki, kas pārtiek no atkritumos izmestiem produktiem idejisku mērķu vadīti. Pārtiku viņi vāc no atkritumiem, ko izmet restorāni, veikali) dzīvesveidu ārvalstīs, skaidroja, kā šie grozījumi par pārtikas ziedošanu pēc derīguma termiņa varētu strādāt praksē.