Katram bērnam ir nepieciešama ģimene, jo bez ģimenes nav bērnības.  Tomēr Latvijā ir bērni, kuriem ģimenes nav: viņi saskārušies ar vecāku vardabību, vecāki smagi slimojuši vai pat atteikušies no bērniem. Šie bērni nonāk bērnu namos. Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā šogad daudz stāstīts par tā sauktajiem sistēmas bērniem: tās ir atvases, kurām dzīvē paveicies mazāk, viņi nokļuvuši bērnu namos, ja veicies vairāk, atraduši audžuģimenes vai adoptēti.

Tomēr joprojām katru gadu Latvijā ir apmēram pusotrs tūkstotis bērnu, kuri nav atraduši savu ģimeni.

Latvijas Radio žurnāliste Vita Anstrate vēroja, kas notiek bērnunamos, vai bērniem izdodas atrast ģimeni un kā veidojas viņu dzīve, kad sasniegta pilngadība.

Piedāvājam noklausīties Vitas Anstrates sarunu ar trim bērniem, kuri lielu daļu vai pat visu dzīvi pavadījuši bērnu namā.

Otrajā daļā runājam ar Evitu Puriņu - žurnālisti, kas kopā ar vīru pieņēmusi audžubērnus. Viņi ir audžuģimene. Tas nozīmē, ka pie viņiem ir bērni, kas nav juridiski brīvi: viņi var atgriezties bioloģiskajā ģimenē vai tikt adoptēti. Evita Puriņa arī šī gada #DodPieci laikā būs labdarības maratona vēstnese, kas ēterā stāstīs par svarīgāko, kas saistāms ar Sistēmas bērniem.

Sabiedrisko mediju rubrikā „Sistēmas bērni” pavasarī Latvijas Radio stāstīja par bērnu tiesību pārkāpumiem Jelgavas bērnunamā - raušanu aiz matiem, ēdināšanu ar varu, kaktā likšanu un vēl citiem.

Pēc tam, kad Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija par vardarbību pret bērniem sodīja divas Jelgavas bērnunama aprūpes personas, atlūgumu iesniedza ilggadējā centra direktore Maija Neilande. Tagad bērnu namā ir jauna direktore, direktores vietniece, audzinātājas, medmāsa un psihologs, bērni vairs netiek šķirti no savām māsām un brāļiem, bet dzīvo kopā, tāpat bērni izņemti arī no internātskolām dažādās Latvijas vietās, uz kurām bija nosūtīti mācīties. Ārpus Jelgavas mācības turpina tikai viena meitene un puisis, kas, iespējams, piekauts Adamovas speciālajā internātskolā.

Tiek runāts arī par to, ka iepriekšējai Jegavas bērnu nama direktorei varētu draudēt kriminālatbildība par aizbildņa tiesību ļaunprātīgu izmantošanu.

Valsts bērnu tiesību inspekcija tikmēr ir izbeigusi administratīvo lietvedību par vairākām fiziskās un emocionālās vardarbības epizodēm Adamovas speciālajā internātskolā, tai skaitā arī par gadījumu ar augstpapēžu kurpēm, taču atsevišķas epizodes tagad izmeklē Valsts policija – kriminālprocess notiek neatkarīgi no bērnu tiesību inspekcijas izbeigtās lietvedības.