Laulātajiem dzimst bērni un laulības tiek šķirtas. Kas notiek ar bērnu un vecāku attiecībām pēc šķiršanās? Pētnieki Kristīne Rolle, Klāvs Sedlenieks un Andris Saulītis veikuši apjomīgu pētījumu, kurā noskaidrojuši, ka pēc šķiršanās, ja vecāki nespēj vienoties, bet dodas uz tiesu, tēvi saņem vidēji tikai 13% bērna laika. 

Pētnieki uzdod jautājumu: vai sabiedrībā tēvs nav otrās šķiras vecāks, kuru vērtē nevis pēc pieķeršanās bērnam un mīlestības, bet pēc tā, cik daudz viņam ir naudas? Un vai tēva šķiršana no bērna tiesā nenotiek pārāk bieži?

Pētnieki aicina vairāk domāt par to, ka gan tēvam, gan mātei būtu jādod līdzvērtīga iespēja būt kopā ar bērnu, un norāda, ka tēviem var būt ļoti grūti pieņemt, ka pēc šķiršanās viņu loma bērna dzīvē ir būtiski samazinājusies. 

Ar Kristīne Rolli un Klāvu Sedlenieku Domnīcā Sarunājas Anna Platpīre.

Pētījuma ziņojums pieejams šeit.