Latvijas attīstības svarīgākajos plānošanas dokumentos iekļauti sociālpolitiski jautājumi, kas tieši vai netieši ietekmēs ikvienu no mums šodien un arī pēc vairākiem gadiem.

Kas Latvijai jāsasniedz līdz 2020. un 2030. gadam? Kurās jomās mājas darbus pildām un kas steidzami jāmaina?

Sarunā vērtēs divi viesi: Roberts Ķīlis - Rīgas ekonomikas augstskolas asociētais profesors, antropologs, kura vadībā izveidota "Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam" un Jānis Balodis - dramaturgs, kurš kopā ar režisoru Valteru Sīli iestudējis izrādi "Nacionālais attīstības plāns".