Anna Platpīre izstāsta par notikumiem nedēļas griezumā, Rūdolfs Krieviņš par Facebook dibinātāja runu Hārvardā. ieva Upīte seko līdzi putnu tiešsaistes kamerām, bet ar Latvijas radio ziņu dienestu stāstām par cipariem, kas kaut ko liecina par Latviju un par jauno latviešu valodu.