Diskusijas par "čekas maisu" tematiku gan ar diametrāli pretējiem, gan atturīgiem viedokļiem norisinās kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. 

Politiskā līmenī rezultāts nav sasniegts vairāk nekā 25 gadus. 

Kāpēc jautājums ir tik jūtīgs? Kas notiktu "čekas maisu" publicēšanas un nepublicēšanas gadījumā?  

Iespējamos scenārijus studijā vērtē Gatis Krūmiņš - Vidzemes augstskolas rektors, vēsturnieks un Ilga Kreituse - Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesore, vēsturniece.