Nedēļa bijusi pilna notikumu: terorakts Londonā, valsts augstu amatpersonu nesaskaņas, Saeimas deputātu mazie prieki par dzīvniekiem cirkā, bērni un māmiņas un arī sēru vēstis. Bet līdzās arī lieliski sportistu sasniegumi. To visu Anna Platpīre un Justīne Savitska izstāstīs.

Inese Pučeka atceras un piemin 1949.gada 25. marta deportācijas, kuru laikā tūkstošiem cilvēku zaudēja mājas un nokļuva smagā darbā tālos PSRS rajonos. Inese Pučeka runāja ar Zentu Stuņķi par laiku, kad viņa 18 gadu vecumā, sodīta par izdomātiem noziegumiem, tika aizvesta prom

Loreta Boka noskaidro, ko dara cilvēki, kas uzreiz pēc vidusskolas neturpina studijēt - stāsts no Rīgas bāra un Āfrikas

Rūdolfs Krieviņš sagatavo janākos tīrus faktus, bet Ieva Upīte uzsāk sekot līdzi lieliskajām tiešsaistes kamerām pie putnu ligzdām visā Latvijā. dabadati.lv to var vērot jebkurš.